KIEN THUC KINH TE

Kỹ năng nghề nghiệp

/ Phát triển bản thân / Kỹ năng nghề nghiệp
THAM VỌNG CỦA BILL GATES VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẾ CHẾ MICROSOFT THAM VỌNG CỦA BILL GATES VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẾ CHẾ MICROSOFT

Cập nhật 24 th 11, 2020

THAM VỌNG CỦA BILL GATES VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẾ CHẾ MICROSOFT

Ưu tú là một loại năng lực, chân thật, gần gũi là một kiểu sức hút Ưu tú là một loại năng lực, chân thật, gần gũi là một kiểu sức hút

Cập nhật 10 th 11, 2020

Ưu tú là một loại năng lực, chân thật, gần gũi là một kiểu sức hút

BÀI HỌC 'QUẢ TÁO THỐI' VÀ CÁCH GIẢM TIÊU CỰC NƠI CÔNG SỞ BÀI HỌC 'QUẢ TÁO THỐI' VÀ CÁCH GIẢM TIÊU CỰC NƠI CÔNG SỞ

Cập nhật 06 th 11, 2020

BÀI HỌC "QUẢ TÁO THỐI" VÀ CÁCH GIẢM TIÊU CỰC NƠI CÔNG SỞ

CÁC KỸ NĂNG CẦN PHẢI HỌC TRƯỚC TUỔI 30! CÁC KỸ NĂNG CẦN PHẢI HỌC TRƯỚC TUỔI 30!

Cập nhật 04 th 11, 2020

CÁC KỸ NĂNG CẦN PHẢI HỌC TRƯỚC TUỔI 30!

MARKETING CĂN BẢN MARKETING CĂN BẢN

Cập nhật 02 th 11, 2020

MARKETING CĂN BẢN

LinkedIn ra mắt bộ khoá học online miễn phí dành cho dân Digital Marketing LinkedIn ra mắt bộ khoá học online miễn phí dành cho dân Digital Marketing

Cập nhật 17 th 10, 2020

LinkedIn ra mắt bộ khoá học online miễn phí dành cho dân Digital Marketing

NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG CỦA THÁNH SALE NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG CỦA THÁNH SALE

Cập nhật 30 th 09, 2020

10 TRANG WEB CUNG CẤP MẪU POWERPOINT ĐẸP VÀ MIỄN PHÍ 10 TRANG WEB CUNG CẤP MẪU POWERPOINT ĐẸP VÀ MIỄN PHÍ

Cập nhật 29 th 08, 2020

Bạn đang đau đầu chưa biết trình bày bài thuyết trình của mình thế nào cho ấn tượng? Hãy tham khảo 10 trang web cung cấp mẫu PowerPoint đẹp và miễn phí sau đây:

 NGƯỜI ĐI LÀM ĐỂ LẠI LỜI KHUYÊN CHO NGƯỜI ĐANG ĐI HỌC NGƯỜI ĐI LÀM ĐỂ LẠI LỜI KHUYÊN CHO NGƯỜI ĐANG ĐI HỌC

Cập nhật 05 th 03, 2020

NGƯỜI ĐI LÀM ĐỂ LẠI LỜI KHUYÊN CHO NGƯỜI ĐANG ĐI HỌC

ĐỂ SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG TRƯỚC TUỔI 30 ĐỂ SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG TRƯỚC TUỔI 30

Cập nhật 26 th 02, 2020

ĐỂ SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG TRƯỚC TUỔI 30

KỸ NĂNG TỪ CHỐI KỸ NĂNG TỪ CHỐI

Cập nhật 25 th 02, 2020

kỹ năng từ chối, từ chối

11 QUY TẮC VIẾT EMAIL CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT 11 QUY TẮC VIẾT EMAIL CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

Cập nhật 23 th 01, 2020

11 QUY TẮC VIẾT EMAIL CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

KIEN THUC KINH TE