2020 dự đoán sẽ là 1 năm bùng nổ công nghệ của Việt Nam

Doanh nhân

/ Thương Trường / Doanh nhân
Cuộc đời và tiểu sử của Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) Cuộc đời và tiểu sử của Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai)

Cập nhật 20 th 02, 2020

Cuộc đời và tiểu sử của Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai)

Steve Jobs - Cha đẻ của Apple, khi đang trên giường bệnh đã từng chia sẻ Steve Jobs - Cha đẻ của Apple, khi đang trên giường bệnh đã từng chia sẻ

Cập nhật 26 th 12, 2019

Steve Jobs - cha đẻ của Apple, khi đang trên giường bệnh đã từng chia sẻ

2020 dự đoán sẽ là 1 năm bùng nổ công nghệ của Việt Nam