KIEN THUC KINH TE

TƯỚNG CHỈ CẦN ĐỦ, KHÔNG CẦN ĐÔNG!

Chuyện kinh doanh Cập nhật 22 tháng 12

Trong một lần ngồi chill, Lưu Bang hỏi Hàn Tín: "Ta cầm được bao nhiêu quân?"

Hàn Tín nói: "10 vạn, ngài cầm được 10 vạn quân. Cũng không ít đâu."

- Vậy nhà ngươi cầm được bao nhiêu quân?

- Tôi hả, tôi bao nhiêu cũng được, tôi càng nhiều quân càng tốt...

Lúc này Lưu Bang mới nổi nóng: "Vậy làm sao ta có thể quản được nhà ngươi chứ?"

Hàn Tín vội xoa dịu: "Đại vương à, tôi là người cầm quân, quân càng nhiều càng tốt. Còn ngài là người cầm tướng, tướng càng nhiều càng tốt."

Tiếc thay cho Hàn Tín sau này khi thiên hạ thái bình lại bị quy cho tội phản nghịch và bị giết bởi người mà mình dốc lòng phụng sự. Chinh chiến ngang dọc, trăm trận trăm thắng, nhìn thấu thế sự... nhưng lại không nhìn thấu lòng người. Phải chi ngài siêng chill với Trương Lương thì ngài đã không bị chết một cách tức tưởi như vậy...

"Quân càng nhiều càng tốt"... Đúng

Nhưng "tướng càng nhiều càng tốt" thì... Sai. Tướng chỉ cần đủ, không cần đông...

Đã là tướng thì không thể nhiều được... Nếu vậy há chẳng phải nhân tài như lá mua thu rụng dưới gốc sao? Nhất định là không được...

© Phạm Gia Trang