Quảng cáo
KIEN THUC KINH TE

Sự khác nhau giữa Trường Đại học và Đại học

Kỹ năng nghề nghiệp Cập nhật 05 tháng 12

Đại học = University (hoặc College nếu trường đó nhỏ hơn, cung cấp ít ngành học hơn cũng như là dạng bằng cấp ở mức thấp hơn. Ở VN đa phần dịch là Cao Đẳng). Trong University có rất nhiều School (Trường), và trong School có rất nhiều Faculty (Khoa/Phân viện, nếu thuộc Institute = Học Viện)

Nhiều bạn thấy khó hiểu vì không biết 1 điều là "Trường Đại học" và "Đại học" là 2 cái khác nhau. Mà ko phải lỗi các bạn, do chúng ta chưa chọn được từ phù hợp.

Có thể hiểu "Đại học" là 1 cái tổ chức rất to, trong đó (có thể) gồm nhiều "Trường Đại học".

Nếu ai học tiếng Anh thì Đại học ngang với University, còn Trường ĐH thì ngang với School (of gì đó).

Thực tế, hiện nay chúng ta có 2 đại học là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và mới thêm Đại học Bách Khoa Hà Nội. 3 đại học vùng là Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng.

            >>> Tham gia cộng đồng kinh doanh: Vietnam Business News

(Tổng hợp)