KIEN THUC KINH TE

PHÂN BIỆT PHÂN TÍCH CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Kinh Tế Học Cập nhật 15 tháng 05

1. Định nghĩa:

- Phân tích cơ bản: Đánh giá một chứng khoán dưới giá trị hay trên giá trị hiện hành, và điều này sẽ khẳng định giá trị thực của một công ty có mối quan hệ mật thiết với các đặc tính tài chính như: khả năng phát triển; những rủi ro mà công ty có thể gặp phải; dòng tiền mặt…

- Phân tích kỹ thuật: Dựa vào những biến động và mô hình về giá cả, khối lượng giao dịch trên biểu đồ để dự đoán biến động giá trong tương lai.

2. Cơ sở dữ liệu

- Phân tích cơ bản: Báo cáo kinh tế, sự kiện tin tức, thống kê trong ngành

- Phân tích kỹ thuật: Phân tích biểu đồ

3. Đối tượng nhà đầu tư

- Phân tích cơ bản: đầu tư dài hạn

- Phân tích kỹ thuật: đầu từ ngắn hạn, giao dịch tự do

4. Các khái niệm thường dùng:

- Phân tích cơ bản: Báo cáo kỳ vọng so với kết quả thực tế, các sự kiện tin tức hiện tại so với các sự kiện lịch sử

- Phân tích kỹ thuật: Xu hướng, hỗ trợ và kháng cự (cung và cầu), lý thuyết cơ bản, các mô hình giá

5. Phương pháp phân tích:

- Phân tích cơ bản: Phân tích kinh tế vĩ mô: đánh giá môi trường kinh tế hiện tại và những ảnh hưởng lên ngành và công ty. Phân tích ngành: đánh giá triển vọng cho ngành cụ thể. Phân tích công ty: đánh giá những điểm mạnh của công ty và những yếu kém trong ngành.

- Phân tích kỹ thuật: Phân tích dựa trên các chỉ số (RSI, MACD, Oscillator,…), phân tích dựa trên hành động giá.

6. Tín hiệu gia nhập thị trường:

- Phân tích cơ bản: Mua (bán) khi tài sản ở dưới (trên) giá trị

- Phân tích kỹ thuật:Thông tin giá và các dấu hiệu chỉ số kỹ thuật

7. Mối quan hệ giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật:

Mặc dù có sự khác nhau cơ bản giữa hai phương pháp phân tích chính này, sự kết hợp giữa chúng lại trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ các nhà đầu tư ra quyết định.

Thông thường, các quyết định của nhà đầu tư dựa trên phân tích cơ bản nhưng việc xác định điểm vào và ra khỏi thị trường phụ thuộc vào các phân tích kĩ thuật.

Phân tích cơ bản là nền tảng và không có sự xung đột với Phân tích kỹ thuật.

Phương pháp kỹ thuật khắc phục được một số hạn chế của Phân tích cơ bản như:

+ Khó tính chính xác giá trị nội tại

+ Bỏ qua vai trò của yếu tố tâm lý của các bên tham gia thị trường

+ Hạn chế xác định thời điểm ngắn hạn.

Theo Lan Chi.

Link: https://www.vndirect.com.vn/so-sanh-phan-tich-co-ban-va-phan-tich-ky-thuat/