Quảng cáo
Biti's: Cách

LÃNH ĐẠO KHÔNG NGHIÊM, NHÂN VIÊN KHÓ MẠNH

Kỹ năng nghề nghiệp Cập nhật 14 tháng 12

Muốn trở thành một người lãnh đạo giỏi thì cần phải có những kỹ năng gì?

1. Người lãnh đạo đặt ra những yêu cầu nghiêm khắc mới thực sự là lãnh đạo tốt, mới có thể giúp đỡ nhân viên trưởng thành & phát triển.

2. Bất kỳ công ty lớn nào cũng sẽ không tạo cho cấp dưới 100% cảm giác an toàn. Họ sẽ dùng biện pháp áp lực, kích phát để nhân viên luôn mạnh mẽ, không ngừng tiến lên.

3. Những công ty mà tạo ra cho cấp dưới 100% cảm giác an toàn chắc chắn sẽ hủy hoại họ. Bởi vì một người dù tài giỏi đến đâu, nếu sống trong môi trường nhẹ nhàng thoải mái thì sẽ mất đi tính cầu tiến của mình.

4. Những công ty tìm mọi cách để tận dụng khả năng, khai phát tiềm năng của nhân viên thì sẽ không ngừng lớn mạnh. Bởi vì trong môi trường này mọi người chỉ có hai lựa chọn, hoặc là biến thành sói hoặc bị sói ăn thịt.  

5. Công ty tạo cảm giác bất an cho nhân viên nhất mới là giúp nhân viên an toàn thực sự, bởi vì như vậy chính là dồn ép họ phải mạnh mẽ, ép họ phải trưởng thành, cũng vì thế mà tiền đồ của họ sẽ tốt hơn.

6. Nếu thật sự yêu mến cấp dưới, thì hãy khảo hạch họ, đòi hỏi họ cao hơn, đặt ra mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để giúp họ trưởng thành.

7. Nếu bạn sợ bị ảnh hưởng đến tình cảm, đặt ra mục tiêu thấp, yêu cầu thấp thì tương đương với nuôi dưỡng họ thành một đàn cừu nhỏ, một đàn thỏ trắng nhỏ bé đáng yêu, sẽ rất yếu ớt và khó lòng tồn tại được. Đây mới chính là không có trách nhiệm với cấp dưới, bởi vì điều đó chỉ có thể cổ vũ cho sự đố kỵ, buông thả và lười biếng bản năng.

Theo: Dũng Nguyễn Đức