Quảng cáo
KIEN THUC KINH TE

GDP LÀ GÌ? CÁCH TÍNH GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

Kinh Tế Học Cập nhật 26 tháng 12

GDP là gì? Ý nghĩa và công thức cách tính GDP như thế nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc ấy, mời bạn cùng theo dõi nhé.
 

Chỉ số GDP là gì?

GDP là gì? GDP là viết tắt của từ gì? GDP chính là từ viết tắt của Gross Domestic Product có nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội. Đây là chỉ số để chỉ tổng giá trị của tất cả hàng hóa, dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong phạm vị địa lý của một quốc gia nào đó trong một khoảng thời gian xác định, thông thường khoảng thời gian ấy là 6 tháng, 1 quý, 9 tháng hoặc 1 năm...

 

GDP chính là một chỉ số quan trọng được dùng để ước tính quy mô nền kinh tế cũng như tốc độ tăng trưởng của một quốc gia.

GDP bình quân đầu người là gì, GDP danh nghĩa là gì, GDP thực tế là gì?

 

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người hay GDP per capita chính là chỉ tiêu thống kê kinh tế thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh tính bình quân trên đầu người của một quốc gia trong năm.

GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại thời điểm nhất định được tính bằng cách lấy GDP của quốc gia đó tại thời điểm đó chia cho tổng dân số của chính quốc gia ấy.

Chỉ số GPD bình quân đầu người của 1 quốc gia sẽ tỉ lệ thuận với mức thu nhập cũng như đời sống của người dân ở đó. Tuy nhiên, một số quốc gia có chỉ số GDP bình quân đầu người cao cũng chưa chắc quốc gia ấy có mức sống cao nhất.

 

GDP danh nghĩa là gì?

GDP danh nghĩa chính là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được tính theo giá của hàng hóa và dịch vụ tại thời điểm nó bán ra trong năm đó, nghĩa là giá này đã bao gồm cả lạm phát, giảm phát.

 

Giá cả tăng có xu hướng làm tăng GDP của 1 quốc gia nhưng không thật sự phản ánh chính xác sự thay đổi về sản lượng và giá trị của hàng hóa, dịch vụ. Thế nên khi so sánh các năm với nhau, người ta thường sử dụng GPP thực tế chứ không dùng GPD danh nghĩa.

 

GDP thực tế là gì?

Đây là khái niệm chỉ tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được tính theo giá của 1 năm cơ sở (năm gốc) được nhều nhà kinh tế sử dụng hơn khi phản ánh được cả sản lượng và giá trị hàng hóa, dịch vụ. Nó dễ hiểu thì chỉ số này đã tách biệt được tác động của lạm phát hoặc giảm phát. GDP thực tế = GDP danh nghĩa/ (lạm phát + 1).

GDP là gì

 

Ý nghĩa của GDP

 • Chỉ số GDP chính là thước đo nhằm đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của 1 quốc gia và thể hiện rõ sự biến động của sản phẩm, dịch vụ theo thời gian. Khi GDP có dấu hiện suy giảm nó sẽ tác động xấu tới nền kinh tế của quốc gia ấy khiến lạm phát tăng cao, đồng tiền mất giá, thất nghiệp, suy thoái kinh tế...
 • GDP cũng là một chỉ số để các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá về tiềm năng phát triển của một quốc gia và thực hiện các thương vụ đầu tư.
 • Căn cứ vào GDP, các tổ chức chính phủ sẽ đưa ra được chính sách tiền tệ thích hợp với nền kinh tế. Chính phủ ở quốc gia ấy có thể sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ để nhằm thúc đẩy nền kinh tế nếu tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại, đồng thời siết chặt chính sách tiền tệ để ngăn chặn lạm phát trong trường hợp ngược lại.

Công thức tính GDP

Công thức tính GDP theo phương pháp chi tiêu

GDP của một quốc gia sẽ được tính bằng cách lấy tổng tất cả số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia đó dùng để mua sắm và sử dụng dịch vụ. Công thức tính như sau:

GDP = C + G + I + NX

Trong đó:

 • C (Chi tiêu của hộ gia đình): Bao gồm tất cả các chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ của hộ gia đình
 • G (Chi tiêu của chính phủ): Là tổng chi tiêu cho giáo dục, y tế, an ninh, giao thông, dịch vụ, chính sách…
 • I (Tổng đầu tư): Là tiêu dùng của các nhà đầu tư, bao gồm các khoản chi tiêu của doanh nghiệp về trang thiết bị, nhà xưởng…
 • NX (cán cân thương mại): Là “xuất khẩu ròng” của nền kinh tế. NX = X (xuất khẩu [export]) – M (nhập khẩu [import])

 

Công thức tính GDP theo phương pháp chi phí

GDP sẽ được tính bằng cách tính tổng tiền lương, tiền lãi, lợi nhuận và tiền thuê sinh ra trong nền kinh tế nội địa. Công thức tính như sau:

GDP = W + I + Pr + R + Ti + De

Trong đó:

 • W (Wage): tiền lương
 • I (Interest): tiền lãi
 • Pr (Profit): lợi nhuận
 • R (Rent): tiền thuê
 • Ti (Indirect tax): thuế gián thu (loại thuế không trực tiếp đánh vào thu nhập và tài sản của người nộp thuế mà đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa và dịch vụ)
 • De (Depreciation): phần hao mòn (khấu hao) tài sản cố định

 

Công thức tính GDP theo phương pháp sản xuất

GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu hoặc GDP = Giá trị sản xuất - chi phí trung gian + thuế nhập khẩu

Giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế có thể là: Tiền công, thu nhập của người sản xuất, bảo hiểm, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định, giá trị thặng dư, các thu nhập khác…

GDP là gì

 

Cách phân biệt GDP và GNP

Giống nhau:

 • Hai chỉ số này đều được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô để đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia.
 • Chúng đều là con số cuối cùng của một quốc gia/năm và đều được xác định bằng công thức cụ thể.

Khác nhau:

 • GDP là chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (trong nước) còn GNP là chỉ số phản ánh tổng sản phẩm quốc dân (trong nước và ngoài nước).
 • Chỉ số GDP là toàn bộ giá trị được các thành phần kinh tế hoạt động trong lãnh thổ của quốc gia đó tạo ra trong khoảng thời gian 1 năm còn GNP là toàn bộ giá trị được công dân mang quốc tịch nước đó sản xuất ra trong thời gian 1 năm. Công dân quốc gia đó có thể tạo ra các giá trị ở cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia đó.

Hi vọng rằng qua bài viết này, bạn đã biết được GDP là gì, ý nghĩa và công thức cách tính GDP. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

>>> Bài được quan tâm:

VN30 LÀ GÌ? VN30 GỒM NHỮNG MÃ CỔ PHIẾU NÀO ?

 

SCAM LÀ GÌ? CÁCH NHẬN BIẾT SCAM TRONG THỊ TRƯỜNG FOREX