2020 dự đoán sẽ là 1 năm bùng nổ công nghệ của Việt Nam

AGRIBANK BÁO LÃI HƠN 10.000 TỶ

Chuyện kinh doanh Cập nhật 12 tháng 12 51 lượt xem

Nguồn tin từ Agribank cho biết, hết tháng 10/2019, lợi nhuận của ngân hàng đã đạt 10.350 tỷ đồng, gần đạt mục tiêu lợi nhuận của cả năm.

Tổng tài sản Agribank đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt 1,28 triệu tỷ đồng; quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1,12 triệu tỷ đồng

Tình hình tài chính của Agribank đang được cải thiện mạnh mẽ những năm gần đây, nợ xấu cũng liên tục giảm mạnh. Nền tảng tài chính được củng cố vững chắc đang tạo tiền đề thuận lợi cho ngân hàng cổ phần hóa.